Styret

Styret

Erik Buchmann

Nestleder

Eskil Derås

Kasserer

Anders Hammer

SEKRETÆR

Richard Rogne

STYREMEDLEM

Jon Terje Jakobsen

VARAMEDLEM

Odd Magnar Fjellet

VARAMEDLEM

Yngve Johnsen

REVISOR

Harry Paulsen

REVISOR

Preben Aunet

VARA REVISOR

Richard Lindseth

VALGKOMITE

Espen Johnsen

VALGKOMITE

?

VALGKOMITE