Søknad om medlemsskap og båtplass


Vi har nå gått over til å bruke HAVNEWEB som styringssystem til havna. Disse nettsidene vil heretter ikke bli oppdatert. 

All info finnes på https://www.havneweb.no/bangsund-bf/


Søknad om båtplass