Søknad om medlemsskap og båtplass

Skjemaet under skal brukes både når du søker om båtplass og medlemskap i Bangsund Båtforening, og når du bytter båt.


Du bekrefter ved å fylle ut skjemaet å ha lest og akseptert de til enhver tid gjeldende lover og vedtekter for Bangsund Båtforening.

Du plikter også å informere Bangsund Båtforening om alle endringer i dine opplysninger.

Tilbakemelding på bestillingen gis så snart som mulig.

Søknad om båtplass