Om foreningen

Vi har nå gått over til å bruke HAVNEWEB som styringssystem til havna. Disse nettsidene vil heretter ikke bli oppdatert. 

All info finnes på https://www.havneweb.no/bangsund-bf/


Bangsund Båtforening ble stiftet 11.september 1980 og det første anlegget ble etablert i 1981 på samme sted som der tømmersorteringsanlegget til Bangdalsbruket lå før nedleggelsen i 1980. 

Lokaliseringen av båthavna på Bangsund er 15 km sør for Namsos og 65 km nord for Steinkjer. Dette er et gunstig utgangspunkt for turer på sjøen, både i nærområdet og ellers.