Oppsigelse av plass

Dersom du ønsker å si opp båtplassen din kan du sende en e-post til post@bangsundbaat.no. Sørg for å sette deg inn i de til enhver tid gjeldende lover og vedtekter for Bangsund Båtforening vedr. oppsigelse av båtplass.

§19

Oppsigelse av båtplass i havna skal skje skriftlig innen 1.januar.

En båteier har etter oppsigelse rett til å få tilbakebetalt den innbetalte andel når båtplassen er tildelt nytt medlem, eller senest innen 12 måneder. Det må i tillegg være økonomisk dekning i foreningen før utbetaling kan skje.

Utbetaling av innskudd kan skje etter at nøkkel er innlevert til kasserer/styremedlem i foreningen. ​