Priser i båthavna 2016

Medlemskontingent kr. 450,- pr. år.

Dugnadsarbeid kr. 250,- pr. time.


Gruppe

Båtplass bredde

Maks båtbredde

Maks båtlengde

Innskudd

Årlig leie

Gruppe 1

2,0 m

1,60 m

4,80 m

kr.  9.000,-

kr.  1.100,-

Gruppe 2

2,7 m

2,10 m

5,10 m

kr. 12.150,-

kr.  1.485,-

Gruppe 3

3,0 m

2,40 m

6,00 m

kr. 13.500,-

kr.  1.650,-

Gruppe 4

4,0 m

3,40 m

9,00 m

kr. 18.000,-

kr.  2.200,-

Gruppe 5

5,0 m

4,20 m

10,50 m

kr. 22.500,-

kr.  2.750,-


Lån av nøkkel båtutsett for ikke-medlemmer og medlemmer uten båtplass kr. 200,- pr.gang. Nøkkel lånes på YX Bangsund.


Innskudd beregnes med kr. 4.500,- pr. meter båtplassbredde (gjelder fra 2012).

Årlig leie beregnes med kr. 550,- pr. meter båtplassbredde (gjelder fra 2013).