Priser i båthavna 2016

Medlemskontingent kr. 450,- pr. år.

Dugnadsarbeid kr. 250,- pr. time.


Gruppe

Båtplass bredde

Maks båtbredde

Maks båtlengde

Innskudd

Årlig leie

Gruppe 1

2,0 m

1,60 m

4,80 m

kr.  9.000,-

kr.  1.100,-

Gruppe 2

2,7 m

2,10 m

5,10 m

kr. 12.150,-

kr.  1.485,-

Gruppe 3

3,0 m

2,40 m

6,00 m

kr. 13.500,-

kr.  1.650,-

Gruppe 4

4,0 m

3,40 m

9,00 m

kr. 18.000,-

kr.  2.200,-

Gruppe 5

5,0 m

4,20 m

10,50 m

kr. 22.500,-

kr.  2.750,-


Lån av nøkkel båtutsett for ikke-medlemmer og medlemmer uten båtplass kr. 200,- pr.gang. Nøkkel lånes på YX Bangsund.


Innskudd beregnes med kr. 4.500,- pr. meter båtplassbredde (gjelder fra 2012).

Årlig leie beregnes med kr. 550,- pr. meter båtplassbredde (gjelder fra 2013). 

Søk om plass via vår nettside. http://bangsundbaat.no/bestilling/sknad-om-plass/Korttidsleie av båtplass, hvis ledige plasser.

2.7 m. plass         kr. 500.- pr.mnd.

3.0 m. plass         kr. 600.- pr.mnd

4.0 m.plass          kr. 750.- pr.mnd

Alt er inkludert .Medlemsavgift,  årsavgift og dugnadsavgift.


Hvordan leie???

 Søk om plass via vår nettside. http://bangsundbaat.no/bestilling/sknad-om-plass/

Det søkes om hel(e) mnd. (juni, juli osv). Skriv antall måneder du ønsker å leie under tilleggsopplysninger. 

Nøkkel til havna utleveres når innbetaling har funnet sted og nøkkel leveres tilbake ved avtalens slutt.

Leieperioden forskuddsbetales, og er bindene. Leier har ikke rett på forlengelse på plassen utover avtalt periode, men såfremt det er plasser ledige vil vi forsøke å  forlenge avtalen.