Tidevann

Bangsund kan ha over 2,5 meter forskjell på flo og fjære. Ta hensyn til dette når du skal sette ut, eller ta opp båt! 

Tabellen viser beregnet vannstand i cm, over laveste lavvann. Såkalt sjøkartnull.